Chaufförer på Holmström åkeri

Alla chaufförer är utbildade att köra lastbil utrustad med kran. De bär alltid hjälm och skyddsskor som används på byggarbetsplatser. Vi innehar ID06-legitimation, som syftar till att försvåra obehöriga på byggarbetsplatser, vilket är en trygghet för er när ni anlitar oss.

Kjell Nilsson VD
070 523 07 84
Anders Pettersson
070 279 72 24
Christer Öhman
070 279 72 26
Ulf Andersson
070 279 72 21
Mikael Holmberg
070 279 72 23

Markus Sörensson
070 279 72 27